ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY
SKIEROWANE PRZEZ BISKUPÓW DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY
Drodzy Młodzi Przyjaciele,
„Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 10,21). Tak mówi Ewangelia o spotkaniu
Chrystusa z młodym człowiekiem. Tak samo Jezus patrzy dziś na każdego z Was.
Patrzy na Was z miłością i czeka na odwzajemnienie tej miłości.
Drodzy Młodzi, zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, to zaproszenie do tego,
by poczuć na sobie pełne miłości spojrzenie Jezusa i odpowiedzieć na nie. Nie bójcie się
przyjąć tego zaproszenia i wziąć udział w spotkaniu, które jest czasem wspólnego
wyznania wiary i miłości do Pana Jezusa, Jego Ewangelii i Jego Kościoła.
Inicjator Światowych Dni Młodzieży, Ojciec Święty Jan Paweł II, mówił, że „rzesza
młodych ludzi wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem Roku Świętego, stanie się
(…) żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata”. Drodzy Młodzi, każdy
z Was jest dziś obrazem współczesnego Kościoła. Tak patrzy na Was Jezus, tak patrzy
na Was Polska, tak patrzą na Was wasi rówieśnicy, którzy już w lipcu przyjadą do Polski
z całego świata. Także i Wy nie bójcie się spojrzeć w ten sposób na siebie samych.
Drodzy Młodzi, 3 maja, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
wspominając 1050. rocznicę Chrztu Polski, zawierzyliśmy Matce Bożej nasz Naród
i każdego z Was, Waszą wiarę i drogę do zbawienia, Waszą przyszłość, dokonywane
wybory i nadzieje, a także Wasz udział w XXXI Światowych Dniach Młodzieży.
Ponawiamy serdeczne zaproszenie do udziału we wszystkich spotkaniach
w ramach Światowych Dni Młodzieży. Towarzyszymy Wam teraz, na etapie
przygotowań. Będziemy z Wami podczas spotkań w naszych diecezjach. Wspólnie
będziemy modlić się w Krakowie. Zachęcamy, by wspólny udział w Światowych Dniach
Młodzieży był także wyrazem naszego szacunku i wdzięczności wobec Ojca Świętego
Jana Pawła II, który mówił do młodych: „Szukałem Was”.
Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachęcamy Was do pomocy młodzieży, aby
mogła wziąć udział w tym niepowtarzalnym spotkaniu. Do wszystkich kierujemy słowa
Św. Jana Pawła II, który mówił do nas: „Nie lękajcie się”.
Niech Bóg Wszechmogący Wam błogosławi.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce,