Pierwsza komunia Św.

Pierwsza Komunia św.

Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Jest szczytem działania, przez które Bóg uświęca świat, a jednocześnie szczytem kultu jaki ludzie oddają Bogu. Eucharystia jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego powtórnego przyjścia utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest Eucharystia znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały, pełne wtajemniczenie chrześcijańskie.

PROGRAM PRZYGOTOWANIA KATECHETYCZNEGO DZIECI Z KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ JEST PODAWANY NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO.

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci i na nich spoczywa w pierwszej kolejności przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu.