Małżeństwo

p. Teresa Furman – tel. 667050965Sakrament małżeństwa zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem i Kościołem przyrzeczenie, które przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne zjednoczenie. Ponieważ sam Bóg wiąże sakramentalny węzeł małżeński, łączy on parę aż do śmierci jednego z małżonków. Sakramentu małżeństwa udzielają sobie nawzajem mężczyzna i kobieta. Kapłan udziela błogosławieństwa Bożego parze i jest wyłącznie świadkiem, że małżeństwo zostało zawarte zgodnie z przepisami oraz ze jego przyrzeczenie zostało złożone w całości i publicznie. Małżeństwo może być zawarte jedynie wtedy, gdy istnieje zgoda małżeńska, tzn. gdy mężczyzna i kobieta chcą dobrowolnie i bez żadnego lęku czy przymusu i kiedy nie ma przeszkód ze strony prawa naturalnego czy kościelnego.

Chcąc przyjąć sakrament małżeństwa narzeczeni powinni zgłosić się do biura parafialnego co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem. Powinni mieć ze sobą następujące dokumenty:

  • metrykę chrztu, z datą nie przekraczającą 6 miesięcy od dnia jej wydania (w biurze parafialnym należy zaznaczyć, że metryka ta jest potrzebna do zawarcia sakramentu małżeństwa).
  • Świadectwo katechezy z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej – o ile narzeczeni odbyli takie nauki.
  • Dowody osobiste
  • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego, (pobieramy je z urzędu nie wcześniej niż dwa miesiące przed ślubem).

Ponadto narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego – kontakt Pani Teresa Furman tel. 667050965.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela ks. Proboszcz Parafii.

W sprawie dekoracji kościoła należy się zgłaszać do Pani Renaty Czerwonka, kom. 509 205 003  (Kościół nie jest salą balową czy bankietową i nie potrzebuje wymyślnych dekoracji).

Oprawa muzyczna w kościele – Organista Pan Zdzisław Bielaszewski, kom. 502 558 398