Chrzest

Chrzest jest zasadniczym sakramentem i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Chrzest jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, włącza nas w Jego odkupienieńczą mękę na krzyżu, wyzwala nas przez to z mocy grzechu pierworodnego, wszystkich osobistych grzechów i pozwala nam razem z Jezusem Chrystusem zmartwychwstać do życia bez końca. Ponieważ chrzest jest przymierzem z Bogiem, człowiek musi na nie odpowiedzieć swoim „Tak”. Podczas chrztu dzieci taką odpowiedź dają rodzice dzieci wyznając w ich imieniu wiarę. 

Chrzest jest bramą i fundamentem całego życia chrześcijańskiego, tzn. podstawą więzi z Bogiem. Jeżeli nie jesteśmy ochrzczeni, to nie możemy przyjąć innych sakramentów.

Niezbędne dokumenty do spisania aktu chrztu świętego:

 1. świadectwo urodzenia dziecka z USC
 2. dane osobowe rodziców
 3. dane osobowe chrzestnych (Imię i Nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
 4. zaświadczenia z parafii zamieszkania chrzestnych, stwierdzające, że dana osoba może pełnić funkcję chrzestnego (nej).

Rodzice chrzestni – wymogi Prawa Kanonicznego i Konferencji Episkopatu Polski:

 • można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych), w wyjątkowych sytuacjach proboszcz może zgodzić się na jednego chrzestnego.
 • chrzestny jest wyznaczony (wybrany) przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców lub opiekunów, a gdy tych nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu świętego. Chrzestny (na) musi posiadać wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
 • ukończył (a) 16 rok życia
 • jest katolikiem, przyjęła sakrament bierzmowania i eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiednie do podejmowanego zadania (np. nie wolno dopuszczać do pełnienie tej funkcji osób żyjących w związku niesakramentalnym oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację – należy żądać odpowiednich zaświadczeń).
 • nie podlega karze kanonicznej wymierzonej lub deklarowanej zgodnie z prawem.
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Czas zgłoszenia chrztu w parafii.

 • 2 do 4 tygodni przed planowanym terminem chrztu

Czas chrztu w parafii. 

 • W czasie niedzielnej Mszy świętej (zazwyczaj o godz. 12.00.).
 • Konferencja dla rodziców i chrzestnych (obowiązkowa) odbywa się w piątek lub sobotę o godz. 19.00, przed niedzielą chrztu.

Potrzebne rzeczy do chrztu.

 • biała szata.
 • świeca chrzcielna.