Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania jest:

- tak jak wszystkie sakramenty ustanowiony przez Chrystusa,

- jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego,

- koniecznym dopełnieniem chrztu,

- otwarciem na Ducha świętego i Jego dary.

W sakramencie bierzmowania otrzymasz Ducha świętego, abyś mężnie wyznawał swoją wiarę, bronił jej i żył według jej zasad. Staraj się już dzisiaj:

- przyznawać się do wiary w Chrystusa i przynależności do Kościoła,

- bronić prawd wiary i Kościoła, gdy są atakowane,

- dawać świadectwo wiary w każdej chwili życia.