Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania jest:

– tak jak wszystkie sakramenty ustanowiony przez Chrystusa,

– jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego,

– koniecznym dopełnieniem chrztu,

– otwarciem na Ducha świętego i Jego dary.

W sakramencie bierzmowania otrzymasz Ducha świętego, abyś mężnie wyznawał swoją wiarę, bronił jej i żył według jej zasad. Staraj się już dzisiaj:

– przyznawać się do wiary w Chrystusa i przynależności do Kościoła,

– bronić prawd wiary i Kościoła, gdy są atakowane,

– dawać świadectwo wiary w każdej chwili życia.