NOWY ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2014/2015 – informacje.

I. 01 września Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w kościele w Ińsku o godz. 8.00. Zapraszamy dzieci, młodzież z gimnazjum, rodziców, dyrekcję szkoły, nauczycieli, wychowawców.

II. Spowiedź św. dla uczniów z klas III, IV, V i VI w czwartek od godz. 17.30.

III. Spowiedź św. dla gimnazjalistów w piątek od godz. 17.30.