Szkoła

Na terenie naszej parafii znajduje się jedna szkoła, do której uczęszczają dzieci i młodzież z Ińska i okolicznych miejscowości.
Od 1. września 2007 r. szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół pod nazwą Centrum Oświatowo – Kulturalne.

Szkoła jest niezmiernie ważnym ośrodkiem nie tylko edukacyjnym i wychowawczym, ale także duszpasterskim.
Prowadzone jest w niej szereg działań mające na celu budzić świadomość religijną dzieci i młodzieży jak również ich rodziców i nauczycieli.
Oprócz stałej katechizacji organizowane są różnego rodzaju: przedstawienia i inscenizacje słowno – muzyczne, głównie z okazji świąt o charakterze religijnym i narodowym; konkursy i olimpiady; dni papieskie; koło religijne.

Tą częścią duszpasterstwa zajmują się:

mgr Małgorzata Piątkowska. Odpowiada za katechizację dzieci ze Szkoły Podstawowej.

 Ks. Piotr Madejski. Prowadzi katechizację wśród dzieci ze Szkoły Podstawowej.

Ks. kleryk Adam Pałys. Katechizuje wśród dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjalnej: