Caritas

Parafialna Caritas

Dnia 19 stycznia 1990 r. przy naszej parafii powołany został Społeczny Komitet Charytatywny. Współpracował z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pedagogiem szkolnym, nauczycielami i wychowawcami w ocenie sytuacji rodzinnej dzieci.
Działalność rozpoczęła się od pozyskiwania funduszy na dożywianie około setki dzieci z rodzin biednych i wielodzietnych (organizowano kiermasze odzieży używanej). W 1990 r. otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej kwotę 2mln zł., którą przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dzieci na obozach letnich i zimowiskach. Dofinansowywano wycieczki klasowe dzieciom najbiedniejszym. Udzielano pomocy finansowej i krótkoterminowych pożyczek bez oprocentowania lub z częściowym umarzaniem w kryzysowych sytuacjach rodzinnych. W latach 1994-96 organizowane były wigilie dla osób samotnych i biednych. Parafialny Komitet Charytatywny starał się także o leki oraz opiekę lekarską, rehabilitacyjną dla osób ciężko i przewlekle chorych.
W 1991 r. z inicjatywy Caritas udzielono dzieciom z Białorusi gościny na czas ferii zimowych. Kiedy latem 1997 r. i 2001 r. południowa Polska przeżywała kataklizm powodzi, wielu mieszkańców zadeklarowało pomoc w organizacji zbiórki darów. Po raz kolejny parafianie zmobilizowali się, aby pomóc bliźniemu w tak trudnych dla niego chwilach. Parafialna Caritas w 1997 r., współpracując z władzami miasta, włączyła się do organizacji bezpłatnej kolonii dla dzieci powodzian.
Obecnie Caritas nie finansuje dożywiania dzieci (są na to specjalne fundusze rządowe). Pomaga jednak poprzez rozprowadzanie świec wigilijnych, baranków wielkanocnych, organizację zbiórki rzeczowej. Z uzyskanych środków finansowych przygotowuje paczki świąteczne dla najuboższych, zastępując nimi wcześniej organizowane wigilie.

W skład parafialnego Caritas wchodzą:

Jacek Tomkowiak
Aniela Ufland
Anna Lemieszko
Maria Tomkowiak