Ścienne

Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ściennem

DSCF4007

Jest to największa wieś w parafii. Świątynia zbudowana jest z muru pruskiego. Posiadała drewnianą wieżę, oddzieloną od kościoła i dźwigającą ciężki, 300-kilogramowy dzwon.  Jak wszystkie kościoły parafii, tak i ten jest poewangelicki. Poświęcony został 2 października 1946 r. przez ks. Zygiela, proboszcza z Chociwla. W 1954 r. został gruntownie odmalowany i przemeblowany tak, że jest obecnie najpiękniejszym kościołem parafii. W 1963 r. naprawiono parkan i założono odgromnik. Ponadto przełożono dachówkę na kościele, co spowodowało ukaranie ówczesnego Proboszcza grzywną 3 tys. zł. przez Kolegium Karno – Administracyjne w Stargardzie (kwotę tę można było zamienić na 75 dni aresztu). Dziesięć lat później przebudowano ścianę, na której stoi ołtarz, zburzono mur pruski, a nową ścianę wybudowano z cegły. Następnie wyremontowano wieżę. Do wyposażenia zakupiono nowy kielich, dywan i chodnik. W 1977 r. położono nową, czerwoną dachówkę, nowe rynny i odmalowano cały kościół. Dnia 8 marca 1986 r. w wyniku pożaru spłonęła cała dzwonnica. Do dziś nie odbudowano jej. Z datą 3 listopada 1996 r. wiąże się wizytacja kanoniczna ks. abpa M. Przykuckiego. W maju 1998 r. przystąpiono do wymiany pokrycia dachu kościoła, z czym wiązała się również wymiana łat i wzmocnienie krokwi. W Roku Miłosierdzia 2015/2016 dokładnie 31 maja 2016r. postawiono nową dzwonnicę z dzwonem.

 

Msza św. w niedzielę 10:00
Msza św. we wtorek 17:00

Odpust: 1 października