Czertyń

Kościół pw. św. Bartłomieja w Czertyniu

 Czertyń

Świątynia zbudowana jest z cegły i kamienia. Stan kościoła jest bardzo dobry: wieża drewniana, oddzielona od świątyni, dźwiga 300-kilogramowy dzwon. Jest to świątynia protestancka, poświęcona 24 sierpnia 1947 r. przez ks. proboszcza z Dobrzan. W roku 1953 została pięknie odmalowana, ogrodzona jest z jednej strony parkanem z cegły i żelaza, a z drugiej zwykłymi sztachetami. W 1963 r. przebudowano ołtarz główny, w którym umieszczono, zakupiony z ofiar parafian, obraz Matki Bożej Częstochowskiej i naprawiono przypory. Na polecenie PPRM – Wydziału Architektury dokonano, w dniach 9-10 października 1966 r., rozbiórki zniszczonej dzwonnicy. Nową dzwonnicę zbudowano rok później. 3 listopada 1996 r. odbyła się wizyta kanoniczna ks. abpa M. Przykuckiego.

Msza św. w niedzielę 9:45

Odpust: 24 sierpnia