INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 30.12.2018–06.01.2019 r.

N I E D Z I E L A   30.12. 08.30.  Za świętej pamięci Mariannę Paul i Mieczysława Piątkowskiego.

12.00. Za świętej pamięci Danutę, Tadeusza i księdza Piotra Prymów oraz rodziców z obojga stron.

17.00.  Za świętej pamięci Rozalię Krysiak w 4 rocznicę śmierci oraz Andre Enzanza w 8 rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK  31.12. 18.00. Msza Święta na zakończenie Starego Roku 2018.
W T O R E K  01.01. 12.00.  O zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny Awinas z okazji 89 rocznicy urodzin.

17.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo na nowy rok dla Jadwigi oraz dziękczynna za wszelkie łaski otrzymane w minionym roku.

Ś R O D A   02.01. 18.00.  Za świętej pamięci Rozalie Krysiak w 4 rocznicę śmierci.
C Z W A R T E K  03.01. 18.00. Za świętej pamięci Jana Dobryckiego.
P I Ą T E K  04.01. 18.00.
S O B O T A  05.01. 18.00.
N I E D Z I E L A   06.01. 08.30.  Za świętej pamięci Katarzynę Woźną w 8 rocznicę śmierci oraz Piotra i ich rodziców.

12.00. Za zmarłych z rodziny Łuczak Stanisławę, Genowefę, Józefa i Jerzego w 2. rocznicę śmierci oraz Grażynę Kaniewską i zmarłych z rodziny Machoś.

17.00.  W intencji członków Żywego Różańca.