INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 30.06 – 07.07.2019 r.

N I E D Z I E L A   30.07. 08.30. Za świętej pamięci Jolantę, Iwonę z okazji imienin i Roberta Nasińczuka .

12.00. Za świętej pamięci Anastazję , Grzegorza Ciesiuk, Hieronima Maciaszek, Stefanię Bosek i Anielę Zbrożek.

17.00.  Za świętej pamięci Jana, Katarzynę, Emilię Pawlik oraz Jana i Janinę Koteckich.

PONIEDZIAŁEK  01.07. 18.00.  Za świętej pamięci Haliny Krawczuk z okazji imienin, oraz za wszystkich którzy biorą czynny udział w tworzeniu i budowie ołtarza pierwszego na Boże Ciało, o łaski i Boże błogosławieństwo.
W T O R E K   02.07. 18.00. Za świętej pamięci Tadeusza, Mariana, Józefa, Zbigniewa oaz Rodziców intencja od Heleny.

18.00. O wolność od nałogów wnuczka intencji od babci.

Ś R O D A   03.07. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.
C Z W A R T E K   04.07. 18.00.  Za świętej pamięci Władysława i całą rodzinę Michałków, Jana, Janinę, Franciszka, Kazimierza Sieminiak i dalszą Rodzinę.
P I Ą T E K    05.07. 18.00.  Za świętej pamięci Bazylego Czaboryk w 8 rocznicę śmierci.
S O B O T A   06.07. 16.00. Ślub.

18.00.

N I E D Z I E L A   07.07. 08.30. Za świętej pamięci Krystynę i Stanisława Bronkal, oraz Helenę i Władysława Kazimierczak .

12.00. Za świętej pamięci Annę Jabłońską, Bogusławę Bogańską, Józefa Sieczkę i zmarłych z koła łowieckiego Koliba.

17.00.  W intencji Róż Różańcowych.