INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 28.10 –04.11.2018 r.

N I E D Z I E L A  28.10. 08.30. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i Franciszka z okazji 46 rocznicy ślubu.

12.00. O Boże błogosławieństwo dla Hanny i Jerzego w 40 rocznicę ślubu.

17.00. O zbawienie wieczne dla Jana Rozdeby w 15 rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK  29.10. 18.00.  Za świętej pamięci Genowefę Waszak w 10 rocznicę śmierci intencja od córki Barbary i syna Jerzego.
W T O R E K  30.10. 18.00. Za świętej pamięci Józefę i Jana Białołus oraz Jana, Janinę, Danutę Piech.
Ś R O D A   31.10. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00. Za świętej pamięci Stanisława, Marię, Agatę, Józefa Sosinowiczów oraz Dorotę, Genowefę, Romualda Witkowskich.

C Z W A R T E K 01.11. 08.00. Za świętej pamięci  Janinę, Zdzisława Bijoch, brata Józefa i Dziadków z obojga stron.

12.00. Za zmarłych.

P I Ą T E K   02.11. 09.00.  Za świętej pamięci Mariana w 27 rocznicę śmierci i Teresę Burek, oraz Rodziców z obojga stron

18.00. Za świętej pamięci Mieczysława i Marka Piątkowskich, oraz Agnieszkę i Szczepana Kaczmarków.

18.00.  Za świętej pamięci Władysława Krawczyka w 4 rocznicę śmierci, oraz Grażynę Krawczyk.

S O B O T A  03.11. 18.00. Za świętej pamięci Jana Dobryckiego.

18.00. Za zmarłych z rodziny Rozdebów, Sosinowiczów, Banasiów i Witkowskich.

N I E D Z I E L A  04.11. 08.30 Za świętej pamięci Czesława Szkołuta.

12.00. Za świętej pamięci Antoninę i Czesława Malinowskich, oraz Jana i Łukasza Pluta w 7 rocznicę śmierci.

17.00. W intencji Róż Różańcowych. śmierci.