INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 28.07– 04.08.2019 r.

N I E D Z I E L A   28.07. 08.30. Za świętej pamięci  Stefan i Stanisława Janiak.

12.00. Za świętej pamięci  Mariola, Bogdan i Marian Klimczewskich.

17.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Julii z okazji 2 rocznicy urodzin.

PONIEDZIAŁEK  29.07. 18.00.  Za świętej pamięci Mieczysława Piątkowskiego .
W T O R E K   30.07. 18.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny i Artura z okazji 25 rocznicy ślubu.
Ś R O D A    31.07. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.
C Z W A R T E K   01.08. 18.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anieli w  rocznicę urodzin.
P I Ą T E K    02.08. 18.00. Za świętej pamięci Jarosław Filipiak w 5 rocznicę pogrzebu.
S O B O T A   03.08. 18.00. Za świętej pamięci Kazimierza Jęsława w miesiąc po pogrzebie.
N I E D Z I E L A   04.08. 08.30. Za świętej pamięci Iwonę, Jolantę, Roberta Nasińczuk.

12.00. Za świętej pamięci Zbigniewa Steciuka w 1 rocznicę śmierci.

17.00. W intencji Róż Różańcowych.