INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 28.04.–05.05.2019 r.

N I E D Z I E L A   28.04. 08.30. Za świętej pamięci Annę w 9 rocznicę śmierci, Mieczysława i Danutę Lech.

12.00. Za świętej pamięci Bolesława Szwed w 27 rocznicę śmierci.

17.00. Za świętej pamięci Witolda Sękiw w 15 rocznicę śmierci i jego Dziadków i Babcie.

PONIEDZIAŁEK  29.04. 18.00. Za świętej pamięci Bernadetę Trjańską – Piątkowską.
W T O R E K  30.04. 18.00. Za świętej pamięci rodziców Weronikę w 25 rocznicę śmierci i Mieczysława w 50 rocznicę śmierci..

18.00. Za świętej pamięci Helenę Błażejewską w miesiąc po śmierci.

Ś R O D A  01.05. 16.00. Ślub

18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00.  Za świętej pamięci Zofię Skraba msza gregoriańska 1.

C Z W A R T E K  02.05. 18.00. Za świętej pamięci Zygmunta i jego Rodziców z obojga stron.

18.00.  Za świętej pamięci Zofię Skraba msza gregoriańska 2.

P I Ą T E K  03.05. 08.30. Za świętej pamięci Zofię Skraba msza gregoriańska 3.

12.00. Za Ojczyznę.

17.00. Za świętej pamięci Jana Dobryckiego.

S O B O T A   04.05. 18.00.  Za świętej pamięci Zofię Skraba msza gregoriańska 4.

18.00. Za świętej pamięci Małgorzatę Niedźwiecką z okazji urodzin.

N I E D Z I E L A   05.05. 08.30. Za świętej pamięci Stanisława, Kazimierza Lechowskich i Rodziców i Teściów.

12.00.  Za świętej pamięci Zofię Skraba msza gregoriańska 5.

17.00. W intencji Róż Różańcowych.