INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 26.05.–02.06.2019 r.

N I E D Z I E L A   26.05. 08.30. Za świętej pamięci Pelagię, Władysława, Hieronima Maciaszków.

12.00. Za świętej pamięci Zofię Skraba msza gregoriańska26.

17.00. Za świętej pamięci tatę Witolda i brata Zbigniewa, oraz Mieczysława i Władysława.

PONIEDZIAŁEK  27.05. 18.00. Za świętej pamięci Agnieszkę, Szczepana Kaczmarek, Józefę, Kazimierę, Zofię, Czesławę, Jana i Franciszka.

18.00. Za świętej pamięci Zofię Skraba msza gregoriańska27.

W T O R E K  28.05. 18.00. Za świętej pamięci Zofię Skraba msza gregoriańska28.

18.00. Za świętej pamięci Kazimierę, Edwarda, Kazimierza, Krzysztofa z rodziny Kupczyńskich.

Ś R O D A  29.05. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00. Za świętej pamięci Zofię Skraba msza gregoriańska29.

C Z W A R T E K  30.05. 18.00. Za świętej pamięci Zofię Skraba msza gregoriańska30.

18.00. Za świętej pamięci Stanisława Jabłońskiego, Rodziców i Rodzeństwo.

P I Ą T E K  31.05. 18.00. O radość nieba dla męża Alberta, syna Waldemara i Rodziców z obojga stron.

18.00. Za świętej pamięci Stanisławę Zimną.

S O B O T A   01.06. 18.00. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anieli.

18.00. Za świętej pamięci Nadzieję burą w 5 rocznicę śmierci.

N I E D Z I E L A   02.06. 08.30. Za świętej pamięci Stanisława w 38 rocznicę śmierci i Helenę Gawęda.

12.00. Za świętej pamięci Kazimierza Wawryszyna  w 30 rocznicę śmierci .

17.00. W intencji Róż Różańcowych.