INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 25.08 – 01.09.2019 r.

N I E D Z I E L A   25.08. 08.30. Za świętej pamięci Helenę Celińską w 11 rocznicę śmierci, oraz Karolinę i Bogusława.

12.00. Za świętej pamięci Rodziców i braci Jana i Andrzeja z rodziny Grugiel.

17.00. Za świętej pamięci Zygmunta Owerko w 18 rocznicę śmierci oraz rodziców Zofię i Jana Antoniewicz.

PONIEDZIAŁEK  26.08.

Matki Boskiej Częstochowskiej

18.00. Za świętej pamięci Tadeusza, Zbigniewa, Mariana, Józefa oraz za zmarłych Rodziców i Dziadków.

18.00. Za świętej pamięci Janinę Szwagrzyk intencja od kuzynki Zofii Drap z rodziną.

W T O R E K   27.08. 18.00. Za świętej pamięci Janinę Szwagrzyk intencja od Krzysztofa z żoną Małgorzatą.
Ś R O D A    28.08. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.
C Z W A R T E K   29.08. 18.00. Dziękczynna za 85 lat życia z prośbą o dalsze błogosławieństwo i potrzebne łaski.
P I Ą T E K    30.08. 18.00. Za świętej pamięci Jadwigę Marcinkowską intencja od Jurka Sulesz z rodzina.
S O B O T A   31.08. 18.00. Za świętej pamięci Henryka Juchniewicza intencja od sióstr.
N I E D Z I E L A   01.09. 08.30. Za świętej pamięci Jana Popiołka oraz Teofilę i Józefa Krużel.

12.00. Za świętej pamięci Mieczysława w 4 rocznicę śmierci.

12.00. W intencji Ojczyzny z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

17.00. W intencji Róż Różańcowych.