INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 24.06–01.07.2018 r.

N I E D Z I E L A 24.06. 08.30. Za świętej pamięci Stanisława Szwed.

12.00. O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Ks. Proboszcza z okazji 30 rocznicy Święceń Kapłańskich.

17.00. Za świętej pamięci Jana, Katarzynę, Emilię, Władysława Paulik, oraz Janinę i Jana Koteckich.

PONIEDZIAŁEK 25.06. 18.00. Za świętej pamięci Czesławę i Andrzeja Skierskich, Zofię i Tadeusza Majcherowicz, oraz Kazimierza Kołodko.

18.00. Za świętej pamięci Zofię Skraba w 5 rocznicę śmierci.

W T O R E K 26.06. 18.00. Za świętej pamięci Krzysztofa Kupczyńkiego w 3 rocznicę śmierci.

18.00. Marian Sadowski i za zmarłych rodziców z obojga stron, oraz Mirosława Sadowskiego i Ryszarda Marzyckiego

Ś R O D A   27.06. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00.Za świętej pamięci Jana Milera w 73 rocznicę śmierci, Weronikę i Ryszarda Milerów, oraz Katarzynę i Józefa Przystarz.

C Z W A R T E K 28.06. 18.00. Dantis1.

18.00. Za świętej pamięci Wandę i Władysława Guzek, intencja od Córki..

P I Ą T E K 29.06. 18.00.Dantis 2.

18.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jakuba Franciszka z okazji 1 rocznicy urodzin.

S O B O T A 30.06. 16.00. Ślub.

18.00. Za świętej pamięci Anastazję i Grzegorza Cisiuk w rocznicę śmierci.

N I E D Z I E L A 01.07. 08.30. Za świętej pamięci Mariannę Adamek w 19 rocznicę śmierci, Michała, Annę, Stanisława, Jana Adamków, oraz Bolesława Kuczyńskiego.

12.00.Dantis 4.

17.00. W intencji Róż Różańcowych.