INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 24.03–31.03.2019 r.

N I E D Z I E L A   24.03. 08.30. Za świętej pamięci Katarzynę, Władysława Zająców i Rodzeństwo z obojga stron.

12.00. Za świętej pamięci Piotra Woźnego w 20 rocznicę śmierci oraz Katarzynę i ich Rodziców.

17.00. Za świętej pamięci Katarzynę Migda w 8 rocznicę śmierci oraz Ingę, Stanisława Hiszpańskich i Helenę, Feliksa, Adama Migdów.

PONIEDZIAŁEK  18.03. 18.00. Za świętej pamięci Marka i Mieczysława Piątkowskich.
W T O R E K  19.03. 18.00. Za świętej pamięci księdza Jana Deptę, intencja od przyjaciół.
Ś R O D A  20.03. 18.00. Za świętej pamięci Władysławę i Antoniego Półkoszek.

18.00. W intencji próśb i podziękowań.

C Z W A R T E K  21.03. 18.00. Za świętej Franciszkę księdza Piotra Prymę w 12 rocznicę śmierci, oraz Danutę, Tadeusza Prymów i ich Rodziców z obojga stron.
P I Ą T E K  22.03. 18.00.  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla kapłanów naszej Parafii, intencja od Heleny.
S O B O T A   23.03. 18.00. Za świętej pamięci Dariusza Sacharewicza w miesiąc po śmierci.
N I E D Z I E L A   24.03. 08.30. Za świętej pamięci Antoniego Pilarskiego w rocznicę śmierci.

12.00. O boże błogosławieństwo w 17 rocznicę zawarcia małżeństwa dla Ireny i Władysława.

17.00. Z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo dla Zdzisława Zwardonia.