INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 24.02 –03.03.2019 r.

N I E D Z I E L A   24.02. 08.30. Za świętej pamięci Helenę Gawęda w 3 rocznicę śmierci.

12.00. Za świętej pamięci Annę i Antoninę Pilinoga oraz Irenę Dużyk.

17.00. Za świętej pamięci Rajmunda Regaman w 12 rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK  25.02. 18.00. Za świętej pamięci Annę i Tadeusza Stępczyńskich.
W T O R E K  26.02. 18.00.  O Boże błogosławieństwo w 73 rocznicę urodzin.
Ś R O D A  27.02. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.
C Z W A R T E K  28.02. 18.00.
P I Ą T E K  01.03. 18.00.  Za świętej pamięci Danutę Pryma w 1 rocznicę śmierci, oraz Tadeusz, księdza Piotra Pryma i Rodziców z obojga stron.
S O B O T A   02.03. 18.00.  Za świętej pamięci Karola Kozłowskiego.
N I E D Z I E L A   03.03. 08.30. Za świętej Stefanię i Władysława Jezikowskich oraz Krystynę i Stanisława.

12.00. Za świętej Romana i Eleonorę Sosinowicz.

17.00. W intencji Róż Różańcowych.