INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 23.09 – 30.09.2018 r.

N I E D Z I E L A 23.09. 08.30. Za świętej pamięci Kazimierza Tybulewicz w 13rocznicę śmierci, oraz Janinę i Ryszarda.12.00.Za świętej pamięci Czesława i Wiktorię Kowalkowskich.

17.00. Za świętej pamięci Zygmunta Szymczyk i zmarłych Rodziców z obojga stron.

PONIEDZIAŁEK 24.09. 18.00. Za świętej pamięci Kazimierza Lechowskiego w mieniąc po pogrzebie intencja od Bratowej.
W T O R E K 25.09. 18.00. Za świętej pamięci Annę Koszel w 14 rocznicę śmierci, oraz Józefa Koszel.
Ś R O D A   26.09. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.18.00. Za zmarłych z rodziny Lidczaków Józefę, Kazimierę, Teofila, Stanisława, oraz z rodziny Teodoruk Alfreda, Henryka i Krzysztofa.
C Z W A R T E K 27.09. 18.00.
P I Ą T E K  28.09. 18.00.Za świętej pamięci księdza kanionika Wacława Pławskiego, oraz Wacława Wanowicza.18.00. W pewnej intencji.
S O B O T A 29.09. 11.00. Odpust Parafii greckokatolickiej.16.00. ślub.

18.00. W pewnej intencji .

N I E D Z I E L A 30.09. 08.30. Za świętej pamięci Marię i Tadeusza Wężowskich, Pawła Szkołut oraz Julię Szkołut w 4rocznicę śmierci.12.00.Za świętej pamięci Hieronima Maciaszek w 16 rocznicę śmierci.

17.00. W pewnej intencji .