INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 23.06 – 30.06.2019 r.

N I E D Z I E L A   23.06. 08.30. Za świętej pamięci Stefana Karmosz w 24 rocznicę śmierci  i zmarłych Rodziców z obojga stron, oraz dziadkowie Marianna Mucha i brat Jan .

12.00. Za świętej pamięci Lucynę i Jana Michałkiewiczów.

17.00.  Za świętej pamięci Władysława Szwagrzyka, zmarłych z rodziny Kowalkowskich i Jana Korbiela.

PONIEDZIAŁEK24.06. 18.00. Z okazji imienin o zdrowie dla Janiny i Boże błogosławieństwo od chrześnicy Marii.

18.00.  Za świętej pamięci Jana i Dominikę Kruk i ich syna Jana.

W T O R E K  25.06. 18.00. Za świętej pamięci Zofię Skraba w 6 rocznicę śmierci.

18.00. O szczęście wieczne dla  świętej pamięci Jana Dobryckiego.

Ś R O D A  26.06. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00. Za świętej pamięci Krzysztofa Kupczyńskiego.

C Z W A R T E K  27.06. 18.00.  Masza dziękczynna za dar kapłaństwa i Boże prowadzenie po ścieżkach życia w 31 rocznicę święceń kapłańskich.

18.00.O zdrowie i  Boże  błogosławieństwo dla Włodzimierza z okazji 70 rocznicy urodzin.

18.00. Za świętej pamięci Władysława Rusineka oraz zmarłych Rodziców z obojga stron.

P I Ą T E K  28.06. 18.00. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janiny.
S O B O T A   29.06. 18.00. W 80 rocznicę urodzin Marianny o zdrowie, Boże  błogosławieństwo i łaski potrzebne na dalsze lata życia.
N I E D Z I E L A   30.06. 08.30. Za świętej pamięci Jolantę, Iwonę z okazji imienin i Roberta Nasińczuka .

12.00. Za świętej pamięci Anastazję , Grzegorza Ciesiuk, Hieronima Maciaszek, Stefanię Bosek i Anielę Zbrożek.

17.00.  Za świętej pamięci Jana, Katarzynę, Emilię Pawlik oraz Jana i Janinę Koteckich.