INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 21.10 –28.10.2018 r.

N I E D Z I E L A  21.10. 08.30.  Za świętej pamięci Mieczysława, Kazimierę, Mariannę, Edwarda Szewczyków, Stefana i Joannę Jackowiak oraz Barbarę Kuderemską.

12.00. Za świętej pamięci Stanisława Adamek i rodziców z obojga stron, oraz Jana, Bolesława, Annę.

17.00.   Za świętej pamięci Bolesława Namirowskiego w 8 rocznicę śmierci .

PONIEDZIAŁEK  22.10. 18.00. W pewnej intencji.

18.00. Za świętej pamięci Stanisław Bolesta w miesiąc po pogrzebie.

W T O R E K  23.10. 18.00. W pewnej intencji.
Ś R O D A   24.10. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00.  Za świętej pamięci Iwonę, Jolantę, Roberta oraz Rodziców i Dziadków.

C Z W A R T E K 25.10. 18.00.  Za świętej pamięci  Rodziców z obojga stron i Rodzeństwo, Zofię, Wiktora Marcinkowskich oraz księdza Zygmunta Jaruzela.
P I Ą T E K   26.10. 18.00.  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Tomka w 18 rocznicę urodzin.

18.00.  Za świętej pamięci Zenona Krysiak w 5 rocznicę śmierci.

S O B O T A  27.10. 18.00. Za świętej pamięci Bronisława Misztal w 6 rocznicę śmierci.
N I E D Z I E L A  28.10. 08.30.  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla  Jadwigi i  Franciszka z okazji 46 rocznicy ślubu.

12.00.  O Boże błogosławieństwo dla Hanny i Jerzego w 40 rocznicę ślubu.

17.00. O zbawienie wieczne dla Jana Rozdeby  w 15 rocznicę śmierci.