INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 19.08 – 26.08.2018 r.

N I E D Z I E L A 19.08. 08.30. Za świętej pamięci Józefa Sieczka, Annę Jabłońską, Bogusławę Bogańską i Jana Żwikiewicza.

12.00. Za świętej pamięci Stansława Janczaka w 3 rocznicę śmierci i Bernd Klose w 2 rocznicę śmierci.

17.00. Za świętej pamięci Kazimierza Lechowskiego. Msza Święta gregoriańska 5.

PONIEDZIAŁEK 20.08. 18.00. Za świętej pamięci Kazimierza Lechowskiego. Msza Święta gregoriańska 6.

18.00. Za świętej pamięci Zbigniewa Tomkowiaka w 25 rocznicę śmierci.

W T O R E K 21.08. 18.00. Za świętej pamięci Kazimierza Lechowskiego. Msza Święta gregoriańska 7.
Ś R O D A   22.08. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00. Za świętej pamięci Kazimierza Lechowskiego. Msza Święta gregoriańska 8.

C Z W A R T E K 23.08. 18.00. Za świętej pamięci Małgorzatę Warsińską w 4 rocznicę śmierci.

18.00. Za świętej pamięci Kazimierza Lechowskiego. Msza Święta gregoriańska 9.

P I Ą T E K 24.08. 18.00.Za świętej pamięci Kazimierza Lechowskiego. Msza Święta gregoriańska 10.

18.00.Za świętej pamięci Sawicką Eugenię, Bernarda, Jana i Romana.

S O B O T A 25.08. 18.00. Za świętej pamięci Kazimierza Lechowskiego. Msza Święta gregoriańska 11.

18.00. Za świętej pamięci Helenę Mińkowską i zmarłych z Rodziny.

N I E D Z I E L A 26.08. 08.30.Za świętej pamięci Teofilę i Józefa Króżel i ich dziadków.

12.00. Za świętej pamięci Stefana Ziarniewicza w 16 rocznicę śmierci i Krzysztofa Ziarniewicza w 7 rocznicę śmierci.

17.00. Za świętej pamięci Kazimierza Lechowskiego. Msza Święta gregoriańska 12.