INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 18.11–25.18.2018 r.

N I E D Z I E L A  18.11. 08.30 Za świętej Michała Adamek w 34 rocznicę śmierci, Mariana, Annę, Stanisława, Jana Adamków i Bolesława Kawczyńskiego.

12.00.  Za świętej pamięci Zygmunta Ciszko i jego Rodziców z obojga stron.

17.00. Dziękczynna w dniu urodzin.

PONIEDZIAŁEK  19.11. 18.00.  Za świętej pamięci Kazimierza Przystarz w miesiąc po pogrzebie.

18.00. Za zmarłych z rodziny Kozłowskich.

W T O R E K  20.11. 18.00.  Za świętej pamięci Stanisława Szymaniaka w miesiąc po pogrzebie.
Ś R O D A   21.11. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.
C Z W A R T E K  22.11. 18.00. O błogosławieństwo Boże dla chóru „Credo”.
P I Ą T E K   23.11. 18.00.  Za świętej pamięci Agnieszkę i Szczepana Kaczmarków, Babcie i Rodzeństwo z rodziny, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00. Za  dusze w czyśćcu cierpiące .

S O B O T A  24.11. 18.00.  Za świętej pamięci Tadeusza Prymę w 20 rocznicę śmierci, Danutę i księdza Piotra Prymę, oraz Rodziców z obojga stron.

18.00. Za świętej Jana Dobryckiego i jego zmarłych Rodziców.

N I E D Z I E L A  25.11. 08.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla kolejarzy i ich rodzin, oraz życie wieczne dla zmarłych.

12.00.  Za świętej pamięci Romana Sosinowicza w 1 rocznicę śmierci.

17.00.  Za świętej pamięci Jerzego, Helenę, Władysława Kliś, Jana, Pawła, Marię Bednarz, oraz Grzegorza i Janinę Buda.