INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16.12–23.12.2018 r.

N I E D Z I E L A  16.12. 08.30. Za świętej pamięci Helenę i Stanisława Gawęda.

12.00. Za świętej pamięci Franciszka Bolkowskiego w 34 rocznicę śmierci.

17.00. Za świętej pamięci Annę Adamek w 3 rocznicę śmierci, Mariannę, Michała, Stanisława i Jana Adamków oraz Bolesława Kawczyńskiego.

PONIEDZIAŁEK  17.12. 07.00. Za świętej pamięci Annę Adamek w 3 rocznicę śmierci.

18.00.  Za świętej pamięci Marię i Wincentego.

W T O R E K  18.12. 07.00.

18.00.

Ś R O D A   19.12. 07.00.

18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00.  Za świętej pamięci Alicję Marcinkiewicz w 2 rocznicę śmierci.

C Z W A R T E K  20.12. 07.00.

18.00.

P I Ą T E K  21.12. 07.00.

18.00.

S O B O T A  22.12. 18.00.  Za świętej pamięci Janusza Kurzawę w miesiąc po śmierci.
N I E D Z I E L A   23.12. 08.30. Za zmarłych z rodziny Miler, Przystarz, Zofię Wak, Helenę Buczkowską, Stanisławę Sławińską i Janinę Kominek.

12.00. Za świętej pamięci Jerzego Sobolewskiego w 6 rocznicę śmierci.

17.00. Za zmarłych z rodziny Łuczak: Stanisławę, Genowefę, Józefa, Jerzego i z rodziny Machoś, Polewczak, Indyk i Wilińskich .