INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 16.06 – 23.06.2019 r.

N I E D Z I E L A   16.06. 08.30. Za świętej pamięci Pawła w 25 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Kłak i Demeniuk.

12.00. Za świętej pamięci Ewę Witkowską, oraz Jana, Tadeusza i Stanisława.

17.00.  Za świętej pamięci Kazimierza Sowińskiego w 10 rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK17.06. 18.00.
W T O R E K  18.06. 18.00. O Boże błogosławieństwo w rocznicę święceń kapłańskich Księdza Kanonika Czesława Fryski.
Ś R O D A  19.06. 09.00. Msza Święta na zakończenie roku szkolnego. Msza Święta dziękczynna za miniony rok z prośbą o bezpieczne wakacje

18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00.  O Boże błogosławieństwo dla Marii z okazji 80 urodzin.

C Z W A R T E K  20.06. 08.30.  O Boże błogosławieństwo, oraz zdrowie dla Klaudii i siły w walce z chorobą.

12.00. Za świętej pamięci Władysława Ważnego w 25 rocznicę śmierci, oraz Rodziców z obojga stron.

P I Ą T E K  21.06. 18.00. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janiny i Adama w 55 rocznicę ślubu.
S O B O T A   22.06. 18.00.  Za świętej pamięci Anielę i Mariana Igielskich i zmarłych Rodziców z obojga stron, oraz Grażynę Grzelińską.
N I E D Z I E L A   23.06. 08.30. Za świętej pamięci Stefana Karmosz w 24 rocznicę śmierci  i zmarłych Rodziców z obojga stron, oraz dziadkowie Marianna Mucha i brat Jan .

12.00. Za świętej pamięci Lucynę i jana Michałkiewiczów.

17.00.  Za świętej pamięci Władysława Szwagrzyka, zmarłych z rodziny Kowalkowskich i Jana Korbiela.