INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 15-22.07.2018r.

N I E D Z I E L A 15.07. 08.30. Za świętej pamięci Stefana i Stanisławę Janiak.

12.00. Za świętej pamięci Jerzego Kliś w 10 rocznicę śmierci.

17.00.Za świętej pamięci Karola Kozłowskiego z okazji 88 rocznicy urodzin.

PONIEDZIAŁEK 16.07. 18.00. Za świętej pamięci Bronisława Bielaszewskiego w miesiąc po pogrzebie.
W T O R E K 17.07. 18.00.
Ś R O D A   18.07. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00. Dziękczynna z okazji 72 rocznicy urodzin Zofii, prosząc o dalszą opiekę Bożą.

C Z W A R T E K 19.07. 18.00. Za świętej pamięci Józefa Koszal w 15 rocznicę śmierci oraz Annę Koszal.

18.00. Za świętej pamięci Krystynę i Stanisława Bronkal oraz zmarłych z rodzin Bronkal i Kędzierskich.

P I Ą T E K 20.07. 18.00. Imieninowa Księdza Kanonika Czesława.
S O B O T A 21.07. 18.00.
N I E D Z I E L A 22.07. 08.30. Za świętej pamięci Ryszarda Gawędę w 55 rocznicę śmierci.

12.00.Za świętej pamięci Alinę Mioduszewską w 1 rocznicę śmierci oraz Lucjana Mioduszewskiego.

17.00.Za świętej pamięci Czesława Szkołut.