INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 14.10 –21.10.2018 r.

N I E D Z I E L A  14.10. 08.30. O błogosławieństwo Boże dla Zdzisława z okazji 60 urodzin.

12.00. Za świętej pamięci Zygmunta Sobieraj  w 9 rocznicę śmierci.

17.00. Genowefę i Stanisława Pietraszewskich oraz Jana i Janinę Florczak.

PONIEDZIAŁEK  15.10. 18.00. W pewnej intencji.
W T O R E K  16.10. 18.00. W pewnej intencji.
Ś R O D A   17.10. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00. W pewnej intencji.

C Z W A R T E K 19.10. 18.00. W pewnej intencji.
P I Ą T E K   19.10. 18.00.  W pewnej intencji.
S O B O T A  20.10. 18.00.  W pewnej intencji.

18.00. Za świętej pamięci Mariana w 5 rocznicę śmierci oraz Bogusławę.

N I E D Z I E L A  21.10. 08.30.  Za świętej pamięci Mieczysława, Kazimierę, Mariannę, Edwarda Szewczyków, Stefana i Joannę Jackowiak oraz Barbarę Kuderemską.

12.00. Za świętej pamięci Stanisława Adamek i rodziców z obojga stron, oraz Jana, Bolesława, Annę.

17.00.   Za świętej pamięci Bolesława Namirowskiego w 8 rocznicę śmierci .