INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 14.07– 21.07.2019 r.

N I E D Z I E L A   14.07. 08.30. Za świętej pamięci Mariannę w 20 rocznicę śmierci, Michała, Annę, Stanisława, Jana, Adamków, Bolesława Kawczyńskiego i rodzinę Milików .

12.00. Za świętej pamięci Jerzego Klisia w 11 rocznicę śmierci.

17.00. Za świętej pamięci  Władysławę Brodowicz w 10 rocznicę śmierci i Ryszarda Nowickiego.

PONIEDZIAŁEK  15.07. 18.00.
W T O R E K   16.07. 18.00.
Ś R O D A    17.07. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.
C Z W A R T E K   18.07. 18.00. Za świętej pamięci Krystynę Bronkol w 20 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Kędzierskich i Bronkol.
P I Ą T E K    19.07. 18.00. Za Maję i Krzysztofa z okazji 10 rocznicy ślubu i za Katarzynę i Jarosława w 4 rocznicę ślubu.
S O B O T A   20.07. 18.00. O Boże błogosławieństwo dla Księdza Kanonika Czesława w dniu imienin.
N I E D Z I E L A   21.07. 08.30. Za świętej pamięci Ryszarda Gawędę w 56 rocznicę śmierci.

12.00. Za świętej pamięci Czesława Szkołuta z okazji imienin.

17.00. Za świętej pamięci  Stefanię, Irenę, Ludwika i Ryszarda Karkoszków.