INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 13.10– 20.10.2019 r.

N I E D Z I E L A   13.10

08.30. Za świętej pamięci Danutę i Zygfryda Manske i pozostałe Rodzeństwo.

12.00. Za świętej pamięci Edwarda Wawryszyn w 3 rocznicę śmierci.

17.00. Za świętej pamięci Jana, Danutę, Grzegorza, Julię, Bazylego i Jana Steczyków.

PONIEDZIAŁEK  14.10

18.00. Za świętej pamięci zmarłych z rodziny Przystarz.

18.00. Za świętej pamięci Janinę Szwagrzyk intencja od Krystyny i Jana Krzysztofiaków.

18.00. Za świętej pamięci Stanisława Szymaniaka w 1 rocznicę śmierci.

W T O R E K   15.10

18.00. Za świętej pamięci Janinę Szwagrzyk intencja od chrześniaka Józefa z żoną Marią i Dziećmi.

Ś R O D A    16.10

18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00. O Boże błogosławieństwo dla Kazimierza z okazji 79 urodzin.

C Z W A R T E K   17.10

18.00.

P I Ą T E K    18.10

18.00.

S O B O T A   19.10

16.00. Ślub.

18.00. Za świętej pamięci Janinę Szwagrzyk intencja od Pauliny i kuby Chorągwickich.

18.00. Chrzest Michalina Milczarek

N I E D Z I E L A   20.10

08.30. Za świętej pamięci Kazimierza Bobrowskiego w 22 rocznicę śmierci, Katarzynę, Rodziców i Rodzeństwo.

12.00. Za świętej pamięci Edwarda, Kazimierę, Mieczysława Szewczyków oraz Joannę, Stefana, Wita, Barbarę Jackowiak.

17.00. Za świętej pamięci Henryka Juchniewicza intencja od Sióstr.