INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 13.05–20.2018 r.

N I E D Z I E L A   13.05. 08.30. Za świętej pamięci Ingę i Stanisława Hiszpańskich, oraz Helenę i Feliksa Migda.

12.00.O Boże błogosławieństwo dla Bartłomieja z okazji 18 urodzin.

17.00. Za świętej pamięci Weronikę i Mieczysława Wronkowskich.

PONIEDZIAŁEK   14.05. 18.00. Za świętej pamięci Zofię Skraba.
W T O R E K 15.05. 18.00. Za świętej pamięci Zofię Majcherewicz z okazji imienin oraz za Rodziców z obojga stron Babcie i Rodzeństwo.
Ś R O D A   16.05. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.
C Z W A R T E K 17.05. 18.00. Za świętej pamięci Jana Dobryckiego intencja od kolegów kolejarzy.
P I Ą T E K 18.05. 18.00. Za świętej pamięci Tadeusza i o zbawienie dla zmarłych Rodziców i Rodzeństwa z obojga stron – intencja od Heleny.
S O B O T A 19.05. 18.00. Za świętej pamięci Marcina Michałek.
N I E D Z I E L A   20.05. 08.30. Za świętej pamięci Annę, Mieczysława, Danutę i Lecha.

12.00.Za świętej pamięci Mariana Dobrowolskiego, Mazurczak: Kazimierę, Władysława, Ryszarda, Markiewicz: Stanisławę, Jacka, Aleksandra, Wasilewskiego Wiesława i Stefana Powi.

17.00. W intencji dzieci w zeszłym roku przystępujących do I komunii świętej.