INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 11.02–18.02.2018 r.

N I E D Z I E L A   11.02. 8.30. O zdrowie i Boże błogosławieństwo   dla wnucząt Martyny i Wiktorii.

12.00. Za świętej pamięci Bogusławę Czerwonka w 1 rocznicę śmierci.

17.00. Msza Święta w 78 rocznicę wywózki na Syberię. Za tych którzy tam zginęli i tych którzy wrócili i spoczywają na naszym cmentarzu.

PONIEDZIAŁEK   12.02. 18.00.
W T O R E K 13.02. 18.00.
Ś R O D A   14.02. 10.00.

18.00.

C Z W A R T E K 15.02. 18.00. Za świętej pamięci Józefa Kusz i jego Rodziców.
P I Ą T E K   16.02. 18.00.
S O B O T A 17.02. 18.00. Za świętej pamięci Marię i Tadeusza Wężowskich, oraz Julię, Pawła, Czesława Szkołud.
N I E D Z I E L A   18.02. 8.30. Za zmarłych Rodziców z obojga stron.

12.00. Za świętej pamięci Marię Kochanowską w 5 rocznicę śmierci i Antoniego.

17.00. Za świętej pamięci Urszulę Lamecką w 1 rocznicę śmierci, oraz Adolfa Lameckiego, Wacława Wanowicza, Annę i Kazimierza Rudy.