INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 10.06–17.06.2018 r.

N I E D Z I E L A 10.06. 08.30. Za świętej pamięci Bazylię Drewniak i zmarłych Julię i Jana.

12.00. Za świętej pamięci Lucynę i Jana Michałkiewicz w rocznicę śmierci.

17.00. Za świętej pamięci Stanisławę Zimna w 21 rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK 11.06. 18.00. Za świętej pamięci Józefa Margulę w 12 rocznicę śmierci.

18.00.O błogosławieństwo Boże dla kapłanów pracujących w parafii Ińsko.

W T O R E K 12.06. 18.00. Za świętej pamięci Karola Kozłowskiego w miesiąc po pogrzebie.
Ś R O D A   13.06. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00.Za świętej pamięci Karola Kozłowskiego.

C Z W A R T E K 14.06. 18.00. O Boże błogosławieństwo i łaski dla młodzieży przyjmującej sakrament Bierzmowania.

18.00. O deszcz.

P I Ą T E K 15.06. 18.00.Za świętej pamięci Stanisława Jabłońskiego w miesiąc po pogrzebie.

18.00. Za świętej pamięci Ewę Witkowską w 20 rocznicę śmierci, oraz Jana, Tadeusza, Stanisława Witkowskich.

S O B O T A 16.06. 16.00. Ślub

18.00.

N I E D Z I E L A 17.06. 08.30. Za świętej pamięci Stefanię, Elżbietę, Klemensa, księdza Adama.

12.00. O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Anieli w 3 urodziny.

17.00. Za świętej pamięci Andrzeja Jaskowskiego w 19 rocznicę śmierci i jego rodziców Janinę i Artura.