INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 10.03–17.03.2019 r.

N I E D Z I E L A   10.03. 08.30. Za świętej Katarzynę Bobowską w 3 rocznicę śmierci, Kazimierza i ich Rodziców.

12.00. Za świętej Iwonę Krzyżkowską w 7 rocznicę śmierci i Roberta Nasińczuka w 3 rocznicę śmierci.

17.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla przyjaciół i księży.

PONIEDZIAŁEK  11.03. 15.00. Msza pogrzebowa za świętej pamięci Jana Sowę.

18.00. Za zmarłych z rodziny Skaraba.

W T O R E K  12.03. 18.00.
Ś R O D A  13.03. 18.00.
C Z W A R T E K  14.03. 18.00. Za świętej pamięci księdza Jana Deptę wieloletniego proboszcza naszej parafii.
P I Ą T E K  15.03. 18.00.  Za świętej pamięci Daniela  Milika w miesiąc po śmierci.
S O B O T A   16.03. 18.00. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Otylii.

18.00. Za świętej pamięci Marię, Władysławę, Mieczysława z rodziny Michałek, Kazimierza, Jana, Janinę, Józefa Sieminiaków, Marię, Stefanię, Władysława Sikorskich i wszystkich zmarłych.

N I E D Z I E L A   17.03. 08.30. Za świętej pamięci Władysławę Poryszko.

12.00. Za świętej pamięci Marię, Stanisława, Józefa i Agatę z rodziny Sosiewiczów.

17.00.  Za świętej pamięci Ryszarda Szwagrzyka w 12 rocznicę śmierci oraz Władysława.