INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 09.12–16.12.2018 r.

N I E D Z I E L A  09.12. 08.30. Za zmarłych z rodzin Przystarz, Pryma, Johanów, Pawłowiczów oraz  Zofię Wak i Helenę Buczkowską.

12.00. Za świętej pamięci Katarzynę i Piotra Michno oraz Rodziców z obojga stron.

17.00. Za świętej pamięci Andrzeja Mądrowskiego w 2 rocznicę śmierci i jego Rodziców.

PONIEDZIAŁEK  10.12. 07.00.

13.00. Pogrzeb świętej pamięci Mikołaja Kormosz.

18.00.

W T O R E K  11.12. 07.00.

18.00. Za zmarłych z rodziny Łuczaków i Kowalczyków oraz zmarłych Rodziców z obojga stron.

Ś R O D A   12.12. 07.00.

18.00. W intencji próśb i podziękowań.

C Z W A R T E K  13.12. 07.00.

18.00. Za  świętej pamięci Jadwigę Furmańską w miesiąc po pogrzebie.

P I Ą T E K   14.12. 07.00.

18.00. Za świętej pamięci Ryszarda Nowickiego w miesiąc po śmierci.

18.00. Za świętej pamięci Haliinę Korzeniewską w miesiąc po śmierci.

S O B O T A  15.12. 18.00.  Za świętej pamięci Wiesława Majchrowskiego w miesiąc po pogrzebie.
N I E D Z I E L A  16.12. 08.30. Za świętej pamięci Helenę i Stanisława Gawęda.

12.00. Za świętej pamięci Franciszka Bolkowskiego w 34 rocznicę śmierci.

17.00. Za świętej pamięci Annę Adamek w 3 rocznicę śmierci, Mariannę, Michała, Stanisława i Jana Adamków oraz Bolesława Kawczyńskiego.