INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 09.06.–16.06.2019 r.

N I E D Z I E L A   09.06. 08.30. Za świętej pamięci Bazylię Drewniak w 18 rocznicę śmierci i jej rodziców Julię i Jana.

12.00. Za świętej pamięci Katarzynę i Piotra Michno, oraz zmarłych Rodziców z obojga stron.

17.00.  Za świętej pamięci Klemensa w 5 rocznicę śmierci, oraz Stefanię, Elżbietę i księdza Adama.

PONIEDZIAŁEK  10.06. 18.00.
W T O R E K  11.06. 18.00.
Ś R O D A  12.06. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00.  Za świętej pamięci Bronisława Bielaszewskiego w 1 rocznicę śmierci oraz Annę Bielaszewską.

C Z W A R T E K  13.06. 18.00.  Za świętej pamięci Kazimierza Sowińskiego.
P I Ą T E K  14.06. 18.00.
S O B O T A   15.06. 12.00. O błogosławieństwo Boże dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Semafor, oraz życie wieczne dla zmarłych kolejarzy.

18.00. W rocznicę urodzenia Anieli o zdrowie i błogosławieństwo Boże.

N I E D Z I E L A   16.06. 08.30. Za świętej pamięci Pawła w 25 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Kłak i Demeniuk.

12.00. Za świętej pamięci Ewę Witkowską, oraz Jana, Tadeusza i Stanisława.

17.00.  Za świętej pamięci Kazimierza Sowińskiego w 10 rocznicę śmierci.