INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 08.07–15.07.2018 r.

N I E D Z I E L A 08.07. 08.30. Za świętej pamięci Annę i Władysława Janowskich.

12.00.Za świętej pamięci Katarzynę i Piotra Michno oraz zmarłych z rodziny Michno, Roman i Burek.

17.00.Za świętej pamięci Józefa, Józefę i Andrzeja.

PONIEDZIAŁEK 09.07. 18.00.
W T O R E K 10.07. 18.00. Za świętej pamięci Agnieszkę, Szczepana, Józefę i Jana Kaczmarków.
Ś R O D A   11.07. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00. Za świętej pamięci Jadwigę Racinowską.

C Z W A R T E K 12.07. 18.00.
P I Ą T E K 13.07. 18.00.
S O B O T A 14.07. 18.00.
N I E D Z I E L A 15.07. 08.30. Za świętej pamięci Stefana i Stanisławę Janiak.

12.00.Za świętej pamięci Jerzego Kliś w 10 rocznicę śmierci.

17.00.Za świętej pamięci Karola Kozłowskiego z okazji 88 rocznicy urodzin.