INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 01.09– 08.09.2019 r.

N I E D Z I E L A   01.09. 08.30. Za świętej pamięci Jana Popiołka oraz Teofilę i Józefa Krużel.

12.00. Za świętej pamięci Mieczysława w 4 rocznicę śmierci.

12.00. W intencji Ojczyzny z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

17.00. W intencji Róż Różańcowych.

PONIEDZIAŁEK  02.09 09.00. Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego.

18.00. Za świętej pamięci Jadwigę Marcinkowską intencja od siostry Teresy.

W T O R E K   03.09 18.00. Za świętej pamięci Janinę Szwagrzyk intencja od Mirosławy i Aleksandra Liszka z rodziną.
Ś R O D A    04.09 18.00. W intencji próśb i podziękowań.
C Z W A R T E K   05.09 18.00.
P I Ą T E K    06.09 18.00. Dziękczynna w 86 rocznicę urodzin Heleny z prośbą o łaski dla dzieci i ich rodzin.
S O B O T A   07.09 18.00.
N I E D Z I E L A   08.09. 08.30. O Boże błogosławieństwo w 63 rocznicę ślubu Janiny i Franciszka Kunysz.

12.00. Dożynki.

17.00.  Za świętej pamięci księdza Jana Deptę intencja od ministrantów.