INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 01.07–08.07.2018 r.

NIEDZIELA 01.07. 08.30. Za świętej pamięci Mariannę Adamek w 19 rocznicę śmierci, Michała, Annę, Stanisława, Jana Adamków, oraz Bolesława Kuczyńskiego.

12.00.Dantis 4.

17.00. W intencji Róż Różańcowych.

PONIEDZIAŁEK 02.07. 18.00. W dniu imienin za zmarłą Halinę kochaną teściową o wieczne zbawienie.

18.00.Dantis 5.

W T O R E K 03.07. 18.00. Za świętej pamięci Marię i Franciszka Szary i ich Rodziców.

18.00.Dantis 6.

Ś R O D A   04.07. 18.00. W intencji próśb i podziękowań.

18.00. Józef Kaleta i zmarłych Rodziców , Rodzeństwo oraz zmarłych z rodziny Sacałowskich

18.00.Dantis 7.

C Z W A R T E K 05.06. 18.00. Dantis 8.
P I Ą T E K 06.06. 18.00.Dantis 9.
S O B O T A 07.06. 18.00. Za świętej pamięci Bazylego Czaboryk w 6 rocznicę śmierci.
N I E D Z I E L A 08.07. 08.30. Za świętej pamięci Annę i Władysława Janowskich.

12.00.Za świętej pamięci Katarzynę i Piotra Michno oraz zmarłych z rodziny Michno, Roman i Burek.

17.00.Za świętej pamięci Józefa, Józefę i Andrzeja.