Intencje Mszy św. 21-28.08.2016

N I E D Z I E L A 21.08.

8.30. + Zygmunt Owerko (15r. śm), Jan, Zofia, Antoniewicz.

12.00. + Zbigniew i za zmarłych rodziców z obojga stron.

17.00. + Mariola, Zenon, Wiesław z rodziny Czępińskich.

PONIEDZIAŁEK 22.08.
18.00. + Ks. Marek Kałamarz

W T O R E K 23.08.
18.00.

Ś R O D A 24.08.
18.00. + Małgorzata Warsińska (2r śm).

C Z W A R T E K 25.08.
18.00. Za zmarłych rodziców Zofia, Wiktor Marcinkowscy,
+ Eugenia Zimna, ks. Zygmunt Jeruzal.

P I Ą T E K 26.08.
18.00.

S O B O T A 27.08.
16.30. Agnieszka Ostrowska i Tomasz Junczewski

18.00. Dziękczynna z okazji 6 rocznicy małżeństwa Dominiki i Grzegorza z prośbą o Boże błogosławieństwo na następne lata małżeństwa, oraz o zdrowie i wszelkie łaski dla Małgorzaty z okazji urodzin.

N I E D Z I E L A 28.08.

8.30. + Katarzyna, Kazimierz z rodziny Bobowskich.

12.00. + Jadwiga Szczepańska, Julian Nowosad.

17.00. + Helena (8r. śm), Bogusław, Karolina z rodziny Celińskich.