Intencje Mszy św. 03 – 10.07.2016

N I E D Z I E L A 10.07.
8.30. + Jadwiga Racinowska

12.00. + Katarzyna, Kazimierz z rodziny Bobowskich.

17.00. + Józef (13r. śm), Anna z rodziny Koszal.

PONIEDZIAŁEK 11.07.
18.00. + Anna Kowalewska (5r. śm), Jan Bortnik (4r. śm).

W T O R E K 12.07.
18.00.

Ś R O D A 13.07.
18.00. Dziękczynna za przeżyte 50 lat w Ińsku z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Józefa.

C Z W A R T E K 14.07.
18.00. + Tadeusz, rodzice, rodzeństwo z obojga stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

P I Ą T E K 15.07.
18.00.

S O B O T A 16.07.
18.00.

N I E D Z I E L A 17.07.
8.30. + Franciszek Drewniak i za zmarłych jego rodziców + Bazylia, Michał.

12.00. + Iwona, Jolanta.

17.00. O Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza z okazji zbliżających się imienin.