I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH W TYGODNIU 26.06 – 03.07.2016r.

N I E D Z I E L A 26.06.
8.30. + Helena (int od wnuków i prawnuków).

12.00. + Aniela, Marian Igielscy, za rodziców z obojga stron.

17.00. + Krzysztof Kupczyński (1r. śm) – int od dziadków.

PONIEDZIAŁEK 27.06.
18.00. + Czesława, Andrzej z rodziny Skierskich, Zofia, Tadeusz z rodziny Majcherowicz, Kazimiera, Stefan z rodziny Błaszczyk.

W T O R E K 28.06.
18.00. + Jan, Józefa, Jan, Janina, Danuta z ok. imienin.

Ś R O D A 29.06.
9.00. + Władysław Ryszard Szwagrzyk i za zmarłych rodziców z obojga stron.
18.00. +Piotr Wąś, Józef Pluta, Marek Henryk z rodziny Dereweckich.

C Z W A R T E K30.06.
18.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci.

P I Ą T E K 01.07.
18.00. + Halina, Józef, Eugeniusz

S O B O T A 02.07.
18.00. + Karol Milewski (miesiąc po pogrzebie).

N I E D Z I E L A 03.07.
8.30. + Jerzy Kliś (8r. śm)

12.00. + Szczepan, Agnieszka, Józefa, Jan, Maria z rodz. Kaczmarek

17.00. O wszelkie łaski dla Żywego Różańca.