I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH W TYGODNIU 24.04 – 01.05.2016r.

N I E D Z I E L A 24.04.

8.30. + Ewa Tomczyk – intencja od męża i dzieci.

12.00. + Katarzyna, Piotr Michno, i za zmarłych z rodziny Roman i Michno.

17.00.

PONIEDZIAŁEK 25.04.
18.00. O zbawienie dla + Henryk, Teresa, i zmarłych ich rodziców i rodzeństwa.

W T O R E K 26.04.
18.00.

Ś R O D A 27.04.
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 28.04.
18.00. + Grażyna Krawczyk – intencja od Róży Żywego Różańca (p. Łuczak).

P I Ą T E K 29.04.
18.00. + Klaudia (w rocznicę urodzin).

S O B O T A 30.04.
12.00. W 70 rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ińsku. O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Strażaków i ich rodzin.

18.00.

N I E D Z I E L A 01.05.
8.30. + Helena (int od dzieci)

12.00. + Stanisław Lechowski i zmarli rodzice z obojga stron

17.00. O wszelkie łaski dla Wspólnoty Żywego Różańca oraz o wieczną szczęśliwość dla + Zofii Skraba i Grażyny Krawczyk i wszystkich zmarłych ze Wspólnoty.