I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH W TYGODNIU 19 – 26.06.2016r.

N I E D Z I E L A 19.06.
8.30. + Marcjanna Furman (5r. śm)

12.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Amelii w pierwszą rocznicę urodzin.

17.00. + Katarzyna, Piotr Michno i za zmarłych z rodziny Michno i Roman.

PONIEDZIAŁEK 20.06.
18.00. O wieczną szczęśliwość dla + Zofii jej męża i syna.

W T O R E K 21.06.
18.00. O wieczną szczęśliwość dla + Klaudii (9r. śm).

Ś R O D A 22.06.
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 23.06.
18.00. + Wanda, Władysław z rodziny Guzek.

P I Ą T E K 24.06.
9.00. Dziękczynna za szczęśliwie przeżyty rok szkolny z prośbą o Boże błogosławieństwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli w czasie wakacji.

18.00.

S O B O T A 25.06.
18.00. + Zofia (3r. śm).

N I E D Z I E L A 26.06.
8.30. + Helena (int od wnuków i prawnuków).

12.00. + Aniela, Marian Igielscy, za rodziców z obojga stron.

17.00. + Krzysztof Kupczyński (1r. śm) – int od dziadków.