I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH W TYGODNIU 17 – 24.04.2016r.

N I E D Z I E L A 17.04.
8.30. + Danuta Kruczyńska (4r. śm), i za zmarłych z rodziny Kruczyńskich i Kiewel.

12.00. O Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny z okazji 1050-cio lecia chrztu. O wzrost wiary i poszanowanie wartości chrześcijańskich w polskich rodzinach.

17.00.

PONIEDZIAŁEK 18.04.
18.00.

W T O R E K 19.04.
18.00.

Ś R O D A 20.04.
18.00. O Boże błogosławieństwo dla Dagmary z okazji urodzin.

C Z W A R T E K 21.04.
18.00.

P I Ą T E K 22.04.
18.00.

S O B O T A 23.04.
18.00.

N I E D Z I E L A 24.04.
8.30. + Ewa Tomczyk – intencja od męża i dzieci.

12.00. + Katarzyna, Piotr Michno, i za zmarłych z rodziny Roman i Michno.

17.00.