I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH W TYGODNIU 15 – 22.05.2016r.

N I E D Z I E L A 15.05. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
8.30. + Zofia Majcherowicz (z ok imienin), + Jan i za zmarłych rodziców i babcie.

12.00. + Zofia i zmarłe rodzeństwo o zbawienie dla nich.

17.00. + Katarzyna, Kazimierz z rodziny Bobowskich

PONIEDZIAŁEK 16.05. NMP MATKI KOŚCIOŁA
9.00.
18.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zuzanny i Marcina.

W T O R E K 17.05.
18.00. + Józef Łuczak

Ś R O D A 18.05.
18.00. Za zmarłych rodziców i rodzeństwo, + Zofia, Wiktor Marcinkowscy, Eugenia Zimna, ks. Zygmunt Jeruzal.

C Z W A R T E K 19.05.
18.00. + Józefa (4r śm), Janusz z rodziny Szymaniak

P I Ą T E K 20.05.
18.00. + Grażyna Krawczyk (miesiąc po pogrzebie).

S O B O T A 21.05.
18.00. + Władysław z rodziny Michałek. Franciszek, Jan, Janina, Kazimierz z rodziny Siminiak. Stanisława, Marcin, córka Maria, za rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.

N I E D Z I E L A 22.05.
8.30. O zdrowie i opiekę Bożą dla Franciszka z okazji pierwszych urodzin oraz o wszelkie łaski dla jego rodziców i brata.

12.00. + Kazimierz Paluszewski i za rodziców z obojga stron.

17.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Edwarda.