I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH W TYGODNIU 12 – 19.06.2016r.

N I E D Z I E L A 12.06.
8.30. Dziękczynna w 20 rocznicę ślubu Agnieszki i Mirosława, z prośbą o Boże błogosławieństwo.

12.00. + Katarzyna, Kazimierz z rodziny Bobowskich.

17.00. + Józef Mądrawski (18r. śm).

PONIEDZIAŁEK 13.06.
18.00. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

W T O R E K 14.06.
18.00.

Ś R O D A 15.06.
18.00. + Iwona, Jolanta (w dniu imienin), rodzice i dziadkowie.

C Z W A R T E K 16.06.
18.00.

P I Ą T E K 17.06.
18.00.

S O B O T A 18.06.
16.30. Milewska Patrycja i Szczeciński Przemysław

18.00.

N I E D Z I E L A 19.06.
8.30. + Marcjanna Furman (5r. śm)

12.00. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Amelii w pierwszą rocznicę urodzin.

17.00. + Katarzyna, Piotr Michno i za zmarłych z rodziny Michno i Roman.