I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH W TYGODNIU 08 – 15.05.2016r.

N I E D Z I E L A 08.05.
8.30. + Bolesław Szwed (24r, śm)

12.00. I Komunia św.

17.00. + Kazimierz Jarmoszko (21r. śm), i za rodziców z obojga stron.

PONIEDZIAŁEK 09.05.
18.00. O wieczną szczęśliwość dla + Tadeusza i zmarłych z rodziny Ligockich i Wietrzykowskich.

W T O R E K 10.05.
18.00.

Ś R O D A 11.05.
18.00. W intencji próśb i podziękowań składanych Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

C Z W A R T E K 12.05.
18.00. O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Rafała Wiśniwskich i ich dzieci.

P I Ą T E K 13.05.
18.00.

S O B O T A 14.05.
18.00.

N I E D Z I E L A 15.05.
8.30. + Zofia Majcherowicz (z ok imienin), + Jan i za zmarłych rodziców i babcie.

12.00. + Zofia i zmarłe rodzeństwo o zbawienie dla nich.

17.00.