I N T E N C J E MSZY ŚWIĘTYCH W TYGODNIU 03 – 10.07.2016r.

N I E D Z I E L A 03.07.

8.30. + Jerzy Kliś (8r. śm)

12.00. + Szczepan, Agnieszka, Józefa, Jan, Maria z rodz. Kaczmarek

17.00. O wszelkie łaski dla Żywego Różańca.

PONIEDZIAŁEK 04.07.
18.00. + z rodziny Sacałowskich i Kaleta.

W T O R E K 05.07.
18.00. + Katarzyna, Emilia, Jan, Władysław z rodziny Pawlik; Janina, Jan z rodziny Koteckich.

Ś R O D A 06.07.
18.00. + Józef Delik (4r. śm) i za zmarłych rodziców z obojga stron.

C Z W A R T E K 07.07.
18.00. + Franciszek, Maria z rodziny Szary i za zmarłych rodziców i dziadków.

P I Ą T E K 08.07.
18.00. + Barbara (60 r. śm).

S O B O T A 09.07.
18.00. + Józefa Mądrawska (miesiąc po pogrzebie).

N I E D Z I E L A 10.07.
8.30. + Jadwiga Racinowska

12.00. + Katarzyna, Kazimierz z rodziny Bobowskich.

17.00. + Józef (13r. śm), Anna z rodziny Koszal.